REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM GENERAL DIRECTORATE OF CINEMA

Requests for Information

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamında yapacağınız online başvurular, Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) veri tabanı üzerinden işleme konulmaktadır. Başvurunuza cevap almak istiyorsanız; lüften Online Başvuru kısmındaki bilgilerin (İsim, Soyisim, TC Kimlik Numarası, Adres ve varsa elektronik posta adresi) doldurulması zorunludur.

 BİLGİ EDİNME BAŞVURU FORMU (WORD DOSYASI OLARAK)

Gerçek Kişiler için

Tüzel Kişiler için

BİMER BAŞVURUSU