SİNEMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2020 Yılı Sinema Desteklerine İlişkin Duyuru

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 5224 Sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında verilecek destekler için başvuru usulleri ile son başvuru ve değerlendirme toplantı tarihleri aşağıdadır.


Proje Geliştirme Desteği

Animasyon Film Yapım Desteği

Kısa Film Yapım Desteği

Senaryo ve Diyalog Yazımı Desteği

türleriiçin yapılacak başvurular E-devlet üzerinden,

Yerli Film Gösterim Desteği

türü için yapılacak başvurular www.sinema.gov.tr > Başvurular sekmesinde yer alan "Başvuru Formu" ve "Başvuru Belgeleri"nin Sinema Genel Müdürlüğü'ne posta yoluyla veya elden teslim edilmesi suretiyle yapılacaktır.

Yukarıda belirtilen destek türleri için 9 Aralık 2019 tarihine kadar yapılacak başvurular 2020 yılı içerisinde tek dönemde değerlendirilecektir.İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım Desteği

Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım Desteği

Dağıtım ve Tanıtım Desteği

türleri için yapılacak başvurular E-Devlet üzerinden,

Ortak Yapım

Çekim Sonrası

türleri için yapılacak başvurular www.sinema.gov.tr > Başvurular sekmesinde yer alan "Başvuru Formu" ve "Başvuru Belgeleri"nin Sinema Genel Müdürlüğü'ne posta yoluyla veya elden teslim edilmesi suretiyle yapılacaktır.

Yukarıda belirtilen destek türleri için yapılacak başvurular 2020 yılı içerisinde iki dönemde değerlendirilecektir.

9 Aralık 2019 tarihine kadar yapılacak başvurular 2020  yılı Mart ayı  içerisinde ;  10 Aralık 2019  -
1 Haziran 2020 
arasında yapılacak başvurular ise 2020 yılı Eylül ayı içerisinde değerlendirilecektir.


Belgesel Film Yapım Desteği

destek türü için yapılacak başvurular E-devlet üzerinden yapılacaktır.

Belgesel Film Yapım Desteği için 6 Ocak 2020 tarihine kadar yapılacak başvurular 2020 yılı içerisinde tek dönemde değerlendirilecektir.E-Devlet üzerinden yapılan başvuruların Destekleme Kurulu gündemine alınabilmesi için son başvuru günü saat 23.59.59’a kadar yapılması; fiziki ortamda yapılan başvuruların Destekleme Kurulu gündemine alınabilmesi için başvuru formunun ve belgelerin Sinema Genel Müdürlüğü’ne son başvuru günü mesai bitimine kadar teslim edilmesi gerekmektedir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.