SİNEMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2022 Yılı Sinema Destek Başvurularına İlişkin Duyuru

2022 Yılı Sinema Destek Başvurularına İlişkin Duyuru

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 5224 Sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında 2022 yılında verilecek destekler için son başvuru ve değerlendirme toplantı tarihleri belirlenmiştir.


Proje Geliştirme Desteği

Animasyon Film Yapım Desteği

Kısa Film Yapım Desteği

Senaryo ve Diyalog Yazımı Desteği

türleri için 18 Ekim 2021 tarihi saat 18:00’a kadar yapılacak başvurular 2022 yılı Şubat ayı içerisinde tek dönemde değerlendirilecektir. 


İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım Desteği
Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım Desteği
Dağıtım ve Tanıtım Desteği
Ortak Yapım Desteği
Çekim Sonrası Desteği

türleri için 6 Aralık 2021 tarihi saat 18:00’a kadar yapılacak başvurular 2022 yılı Mart ayı içerisinde; 7 Aralık 2021-27 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılacak başvurular 2022 yılı Eylül ayı içerisinde değerlendirilecektir.


Yerli Film Gösterim Desteği

türü için 27 Aralık 2021 tarihi saat 18:00’a kadar yapılacak başvurular 2022 yılı Nisan ayı içerisinde tek dönemde değerlendirilecektir.


Belgesel Film Yapım Desteği

türü için 27 Aralık 2021 tarihi saat 18:00’a kadar yapılacak başvurular 2022 yılı Mayıs ayı içerisinde tek dönemde değerlendirilecektir. 


Başvuruların Destekleme Kurulu gündemine alınabilmesi için son başvuru günü saat 18.00’a kadar E-Devlet üzerinden yapılması gerekmektedir.  Başvuru koşulları ve başvuru belgelerine  https://sinema.ktb.gov.tr/TR-143929/basvurular.html bağlantı adresinden ulaşılabilir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.