SİNEMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sık Sorulanlar

Sinema Genel Müdürlüğü tarafından hangi tür sinema yapımlarına destek vermektedir?

Animasyon Film Yapım, Belgesel Film Yapım, Çekim Sonrası, Dağıtım ve Tanıtım, Dizi Film, Kısa Film Yapım, İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım, Ortak Yapım, Proje Geliştirme, Senaryo ve Diyalog Yazım, Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım ve Yabancı Film Yapım türlerinde destek verilmektedir.


Sinema Genel Müdürlüğünün sinema yapımlarına verdiği desteklere kimler başvuruda bulunabilir?

Destek başvuruları, ülke içinde yerleşik gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılabilir: Bu, gerçek kişilerin ikametgahının Türkiye’de olması; tüzel kişilerin de Türkiye’de kurulmuş olması anlamına gelmektedir.


Sinema destekleri için nasıl başvuru yapılır?

Desteklere başvuruları E-devlet üzerinden alınmaktadır. Başvuruda istenilen belgeler ve diğer başvuru koşullarına Sinema Genel Müdürlüğünün internet sitesinden erişebilmektedir.

Gerekli belgelerin sisteme dijital olarak yüklenmesi yeterlidir. Başvuru sona erdikten sonra sistem tarafından oluşturulan başvuru belgesinin imzalı olarak Genel Müdürlüğümüze posta yoluyla gönderilmesiyle başvuru tamamlanır. 


Başvurumun hangi aşamada olduğunu nereden takip edebilirim?

E-devlet üzerinden yapmış olduğunuz başvurunuzu yine aynı platform üzerinden takip edebilirsiniz.

E-devlet üzerinden başvuru yaptıktan sonra başvuru belgelerimi güncelleyebilir miyim?

Başvuru aşamasında sisteme yüklenen belgelerin değerlendirme aşamasına geçilmeden önce Genel Müdürlüğümüz – Destekleme Daire Başkanlığı- Başvuru Kabul ve İnceleme Koordinatörlüğü ile iletişime geçilmesi halinde yenilenmesi mümkündür.

Destek başvurumu kim inceler?

Bakanlığa yapılan destek başvuruları Sinema Destekleme Kurulları tarafından değerlendirilmektedir. Sinema Destekleme Kurulları destek başvurularını, projenin özgünlüğü, kültürel ve sanatsal niteliği, ülkemizi ve kültürümüzü tanıtma potansiyeli, ulusal ve uluslararası dolaşım potansiyeli, bütçe ve finans planı ile proje sahibinin deneyimi gibi kriterleri göz önünde bulundurarak desteklenecek projelere karar vermektedir.

5224 sayılı “Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması İle Desteklenmesi Hakkında Kanun” kapsamında belirlenen destek türleri göz önünde bulundurularak başvuruları değerlendirmek ve desteklenecek projeleri belirlemek üzere 3 adet destekleme kurulu oluşturulmuştur. Kurullar; sinema meslek birlikleri tarafından belirlenen dört üye, sinema sektörü temsilcilerinden oluşan üç üye ve bir Bakanlık temsilcisi olmak üzere sekiz üyeden oluşmaktadır.


Başvurumun desteklenip desteklenmediğini nereden öğrenebilirim?

Değerlendirmeye alınan ve destek almaya hak kazanan projeler, Sinema Genel Müdürlüğü internet sitesindeki “Duyurular” bölümünden ilan edilmektedir.


Aldığım desteği geri ödemem gerekiyor mu?

Gerekli yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde verilen destekler geri ödemesizdir.


Desteği aldım, elimde olmayan sebeplerden dolayı filmi çekemedim. Ne yapmalıyım?

Kanun, Yönetmelik ve Destek Sözleşmesinde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda 6183 sayılı “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun”un ilgili maddesine göre hesaplanacak faizi ile birlikte geri alınır. Bakanlık, geri alınmasına karar verilen destekler için destek tutarının ve faizinin 1 (bir) ay içinde ödenmesi hususunu desteği alana bildirir. Bu süre içinde ödenmeyen tutarlar ilgili Vergi Dairesi tarafından takip ve tahsil edilir. Bu kapsamda destek tutarının ve yasal faizinin tamamının iade edilmesi durumunda aynı proje ile tekrar destek başvurusunda bulunulabilir.


2025 Yılı için Başvuru ve Kurul Tarihleri Ne Zaman
?

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 5224 Sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında 2025 yılında verilecek destekler için son başvuru ve değerlendirme toplantı tarihleri aşağıda belirtilmiştir.

 2025 kurul tarihleri.jpg
  • Başvuruların Destekleme Kurulu gündemine alınabilmesi için son başvuru günü saat 18.00’e kadar E-Devlet üzerinden tamamlanması gerekmektedir.
  • Başvuru sahipleri, aynı yıl içerisinde birden fazla projeleri için destek alamazlar.
  • Yıl içinde iki dönem yapılan kurullarda; ilk kurulda desteklenmesi uygun bulunmayan projeler için ikinci kurula başvuru yapılamaz.
  • Başvuru sahipleri, başvuru belgelerindeki (Sinopsis, Tretman, Senaryo, Yönetmen Görüşü, Yapımcı Görüşü, Ayrıntılı Bütçe, Finans Planı, vd) değişiklik/revizyon taleplerini toplantı tarihinden 1 ay öncesine kadar Genel Müdürlüğümüze iletebilecek olup sonrasında yapılacak talepler Kurul gündemine alınmayacaktır.
  • Başvuru koşulları ve başvuru belgelerine sinema.ktb.gov.tr bağlantı adresinden ulaşılabilir.