SİNEMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Dizi Film Desteği

Başvurular dizi filmin yapım şirketi tarafından yapılır.

Aynı başvuru döneminde bu destek türünde birden fazla destek başvurusu yapılamaz.

Daha önce aynı destek türünde iki defa desteklenmesi uygun bulunmamış projeler için yapılan destek başvuruları Kurul gündemine alınmaz.

Yapımcı, aynı yıl içerisinde en fazla bir dizi film için destek alabilir.

Dizi filmin en az üç kıtada, on ülkeye ve en az bir sezon olarak ihraç edilmesi gereklidir.

Dizi filmin ilk sezonunun, başvuru tarihi itibarıyla, son iki yıl içerisinde üretilmiş olması gereklidir.

* Başvurular aşağıda yer alan "Başvuru Formu" ve "Başvuru Belgeleri" ile Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni'nin Sinema Genel Müdürlüğü'ne posta yoluyla veya elden teslim edilmesi suretiyle yapılacaktır.


Başvuru Formu

Yapımcı Görüşü Formu

Dizi Film Desteği Başvuru Belgeleri

Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma MetniBaşvuru süreci ile ilgili  teknikdestek@sinema.gov.tr adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.