SİNEMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kültürel Alandaki Destek (Sponsor) Faaliyetlerinin Teşvik Edilmesi

5228 sayılı Kanuna göre çıkarılan 2005/13 sayılı “Kültürel Alandaki Destek (Sponsor) Faaliyetlerinin Teşvik Edilmesi Hakkında Genelge” çerçevesinde yapım projeleri ile kültürel ve sanatsal etkinlikler için sponsor desteği arayan kişi ve kurumlar sponsorluk ile ilgili başvuru ve işlemleri.

A. Henüz hiçbir sponsor bulunamamış ise; sponsor desteği arayan kişi ve kurumların

Uzun metrajlı kurgu film yapım,  kısa film yapım, animasyon film yapım proje başvuruları için;

1-Başvuru Dilekçesi (Bilgisayar ortamında doldurulacak ve yetkili kişi tarafından imzalanacaktır. Başvuru sahibi şahıs ise, kendisi tarafından, şirket ise şirketin yetkilisi tarafından imzalanacaktır)

2-Başvuru sahibi şirket ise; imza sirküleri

3-Sinopsis (En fazla 3 sayfa)

4-Tretman (En fazla 10 sayfa)

5-Senaryo (Tamamlanmış, sayfa ve sahne numaraları olan, her sayfası başvuru sahibi tarafından paraflanmış bir şekilde spiral ciltli olarak teslim edilmelidir.)

6-Senarist tarafından yazılan; senaryonun kendisine ait ve özgün olduğuna, herhangi bir eserden yararlanılmadığına dair beyan

7-Senaryo biyografik bir çalışma ise; kişiden veya mirasçılarından alınmış izin belgesi

8-Senaryo bir eserden uyarlanarak yazılmış ise; senaristin, asıl eser sahibinden aldığı Eser İşleme Hakkı’nın (Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun 21 inci maddesi) devrine ilişkin beyanı

9-Senarist ve Yapımcı arasında yapılan ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 21.(İşleme hakkı), 22.(Çoğaltma hakkı), 23. (Yayma hakkı), 24.(Temsil hakkı) ve 25.(İşaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı) maddelerinde belirtilen hakların devrini içeren sözleşme

Belgesel film yapım proje başvuruları için;

1-Başvuru Dilekçesi (Bilgisayar ortamında doldurulacak ve yetkili kişi tarafından imzalanacaktır. Başvuru sahibi şahıs ise, kendisi tarafından, şirket ise şirketin yetkilisi tarafından imzalanacaktır)

2-Başvuru sahibi şirket ise; imza sirküleri

3-Sinopsis (En fazla 2 sayfa)

4-Yaklaşım Metni  (Kullanılacak mekânlar, röportajlar ve çekim teknikleri ile ilgili bilgileri içerecek şekilde en az 2 sayfa, her sayfası başvuru sahibi tarafından paraflı)

5-Senaryo ve diyalog yazarı/metin yazarından alınmış eser sahipliğine ilişkin beyan ve taahhütname

6-Biyografik çalışma olması durumunda kişinin kendisinden veya mirasçılarından alınmış izin belgesi

7-Senaryo ve diyalog yazarı/metin yazarı ile Yapımcı arasında yapılan ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 21.(İşleme hakkı), 22.(Çoğaltma hakkı), 23. (Yayma hakkı), 24.(Temsil hakkı) ve 25.(İşaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı) maddelerinde belirtilen hakların devrini içeren sözleşme

Tanıtıcı faaliyet/Kültürel ve Sanatsal Etkinlik başvuruları için;

1-Başvuru Dilekçesi (Bilgisayar ortamında doldurulacak ve yetkili kişi tarafından imzalanacaktır. Başvuru sahibi şahıs ise, kendisi tarafından, şirket ise şirketin yetkilisi tarafından imzalanacaktır)

2-Etkinlik Dosyası (Etkinliğin konusu, yapılacak faaliyetler, film festivali ise gösterimi yapılacak filmlerin listesi, etkinlik takvimi vb. detaylar belirtilecektir)

3-Başvuru sahibi şirket ise; imza sirküleri

B. Halihazırda kendisine sponsor bulmuş olan kişi ve kurumların;

Uzun metrajlı kurgu film yapım, kısa film yapım, animasyon film yapım proje başvuruları için;

1-Başvuru Dilekçesi (Bilgisayar ortamında doldurulacak ve yetkili kişi tarafından imzalanacaktır. Başvuru sahibi şahıs ise, kendisi tarafından, şirket ise şirketin yetkilisi tarafından imzalanacaktır)

2-Başvuru sahibi şirket ise; imza sirküleri

3-Sinopsis (En fazla 3 sayfa)

4-Tretman (En fazla 10 sayfa)

5-Senaryo (Tamamlanmış, sayfa ve sahne numaraları olan, her sayfası başvuru sahibi tarafından paraflanmış bir şekilde spiral ciltli olarak teslim edilmelidir.)

6-Senarist tarafından yazılan; senaryonun kendisine ait ve özgün olduğuna, herhangi bir eserden yararlanılmadığına dair beyan

7-Senaryo biyografik bir çalışma ise; kişiden veya mirasçılarından alınmış izin belgesi

8-Senaryo bir eserden uyarlanarak yazılmış ise; senaristin, asıl eser sahibinden aldığı Eser İşleme Hakkı’nın (Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun 21 inci maddesi) devrine ilişkin beyanı

9-Senarist ve Yapımcı arasında yapılan ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 21.(İşleme hakkı), 22.(Çoğaltma hakkı), 23. (Yayma hakkı), 24.(Temsil hakkı) ve 25.(İşaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı) maddelerinde belirtilen hakların devrini içeren sözleşme

10-Genelge eki olan Destek Sözleşmesi ve Taahhütname (Destek Sözleşmesi ve Taahhütname Destekleyen ve Desteklenen taraflar arasında imzalanacaktır)

11-Genelge ekinde yer alan Destek Sözleşmesini ve Taahhütname’yi imzalayan “Destekleyen” ve “Desteklenen” taraflara ait imza sirkülerleri veya imza beyannameleri

Belgesel Film Yapım proje başvuruları için;

1-Başvuru Dilekçesi (Bilgisayar ortamında doldurulacak ve yetkili kişi tarafından imzalanacaktır. Başvuru sahibi şahıs ise, kendisi tarafından, şirket ise şirketin yetkilisi tarafından imzalanacaktır)

2-Başvuru sahibi şirket ise; imza sirküleri

3-Sinopsis (En fazla 2 sayfa)

4-Yaklaşım Metni  (Kullanılacak mekânlar, röportajlar ve çekim teknikleri ile ilgili bilgileri içerecek şekilde en az 2 sayfa, her sayfası başvuru sahibi tarafından paraflı)

5-Senaryo ve diyalog yazarı/metin yazarından alınmış eser sahipliğine ilişkin beyan ve taahhütname

6-Biyografik çalışma olması durumunda kişinin kendisinden veya mirasçılarından alınmış izin belgesi

7-Senaryo ve diyalog yazarı/metin yazarı ile Yapımcı arasında yapılan ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 21.(İşleme hakkı), 22.(Çoğaltma hakkı), 23. (Yayma hakkı), 24.(Temsil hakkı) ve 25.(İşaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı) maddelerinde belirtilen hakların devrini içeren sözleşme

8-Genelge eki olan Destek Sözleşmesi ve Taahhütname (Destek Sözleşmesi ve Taahhütname Destekleyen ve Desteklenen taraflar arasında imzalanacaktır)

9-Genelge ekinde yer alan Destek Sözleşmesini ve Taahhütname’yi imzalayan “Destekleyen” ve “Desteklenen” taraflara ait imza sirkülerleri veya imza beyannameleri

Tanıtıcı faaliyet/Kültürel ve Sanatsal Etkinlik başvuruları için;

1-Başvuru Dilekçesi (Bilgisayar ortamında doldurulacak ve yetkili kişi tarafından imzalanacaktır. Başvuru sahibi şahıs ise, kendisi tarafından, şirket ise şirketin yetkilisi tarafından imzalanacaktır)

2-Etkinlik Dosyası (Etkinliğin konusu, yapılacak faaliyetler, film festivali ise gösterimi yapılacak filmlerin listesi, etkinlik takvimi vb. detaylar belirtilecektir)

3-Genelge eki olan Destek Sözleşmesi ve Taahhütname (Destek Sözleşmesi ve Taahhütname Destekleyen ve Desteklenen taraflar arasında imzalanacaktır)

4-Genelge ekinde yer alan Destek Sözleşmesini ve Taahhütname’yi imzalayan “Destekleyen” ve “Desteklenen” taraflara ait imza sirkülerleri veya imza beyannameleri

yukarıda sayılan belgelerle birlikte Genel Müdürlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.


Sponsorluk Başvuru Dilekçe Örneği

Kültürel Alandaki Destek(Sponsor) Faaliyetleri için Sözleşme Örneği

Kültürel Alandaki Destek(Sponsor) Faaliyetleri için Taahhütname Örneği

Kültürel Alandaki Destek (Sponsor) Faaliyetlerinin Teşvik Edilmesi Hakkında Genelge (Genelge 2005/13)