SİNEMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım Desteği

Başvurular yapımcı şirket tarafından yapılır.

Aynı başvuru döneminde bu destek türünde birden fazla destek başvurusu yapılamaz.

Daha önce aynı destek türünde iki defa desteklenmesi uygun bulunmamış projeler için yapılan destek başvuruları Kurul gündemine alınmaz. 

Başvuru sahibi aynı yıl içerisinde birden fazla projesi için destek alamaz. 

Filmin yönetmeninin ve yapımcısının en az bir uzun metrajlı sinema filmi gerçekleştirmiş olması gerekir.

Filmin ortak yapım olması durumunda, yerli yapımcının büyük ortak olması gerekir.

Yapımcının bu destek türünde yeni bir destek başvurusunda bulunabilmesi için projesini tamamlamış, senaryoya veya yaklaşım metnine uygun film kopyasının İnceleme ve Kabul Komisyonunca kabul edilmiş olması ve yeminli mali müşavir raporunun Genel Müdürlükçe uygun bulunmuş olması gerekir.

Destek alan, filmin sinema salonu gösterimini yapmakla yükümlüdür.

Kanun kapsamında aldığı destek nedeniyle haklarında 6183 sayılı Kanuna göre yasal takip başlatılan borçlu ve kefiller, borcun tamamı tahsil edilmeden Kanunda yer alan desteklerden faydalanamaz.


* Başvuru belgeleri incelenip kabul edildikten sonra sistem tarafından üretilecek olan Başvuru Belgesinin ıslak imzalı olarak ivedilikle Sinema Genel Müdürlüğü'ne gönderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde başvurunuz kurul gündemine alınmayacaktır.


Başvuru yapmak için tıklayınız...
Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım Desteği Başvuru Belgeleri


Başvuru süreci ile ilgili  sgmteknikdestek@ktb.gov.tr  adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.


Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım Desteği Sözleşme ve Ödeme işlemlerine ilişkin istenen belgelere aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.
Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım Desteği Sözleşme ve Ödeme Belgeleri