SİNEMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yerli Film Gösterim Desteği

Başvurular sinema salonu işletmecisi şirket tarafından yapılır.

Aynı lokasyonda birden fazla salon için başvuru yapılamaz.

Sinema salonu işletmecisinin, sinema salonunda bir yıl boyunca Bakanlık destekli en az on iki filmi, en az bir hafta süreyle ve günde en az üç seans olacak şekilde göstermesi gerekir.

Seansların en az ikisi saat 16.00’dan sonra gerçekleştirilmelidir.<_u13a_p> 

Filmlerin gösteriminin en az altmış koltuk kapasiteli sinema salonlarında yıl boyu düzenli ve ticari amaçla yapılıyor olması gereklidir.

Kanun kapsamında aldığı destek nedeniyle haklarında 6183 sayılı Kanuna göre yasal takip başlatılan borçlu ve kefiller, borcun tamamı tahsil edilmeden Kanunda yer alan desteklerden faydalanamaz.

* Yerli Film Gösterim Desteği başvuruları aşağıda yer alan "Başvuru Formu" ve "Başvuru Belgeleri"nin Sinema Genel Müdürlüğü'ne posta yoluyla veya elden teslim edilmesi suretiyle yapılır. 
* Başvuru Formunu imzalamadan önce lütfen Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni'ni okuyunuz.


Yerli Film Gösterim Desteği Başvuru Formu
Yerli Film Gösterim Desteği Başvuru Belgeleri
Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma MetniBaşvuru süreci ile ilgili  teknikdestek@sinema.gov.tr adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.Yerli Film Gösterim Desteği Sözleşme ve Ödeme işlemlerine ilişkin istenen belgelere aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.
Yerli Film Gösterim Desteği Sözleşme ve Ödeme Belgeleri