SİNEMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Proje Geliştirme Desteği

Başvurular yapımcı şirket tarafından yapılır.

Aynı başvuru döneminde bu destek türünde birden fazla destek başvurusu yapılamaz.

Daha önce aynı destek türünde iki defa desteklenmesi uygun bulunmamış projeler için yapılan destek başvuruları Kurul gündemine alınmaz.

İki defa proje geliştirme desteği alanların aynı destek türünde tekrar başvuruda bulunabilmeleri için destek alan projelerden en az birinin filme çekilmiş olması gerekir.

Daha önce bu türde destek alan yapımcı şirketin, bu destek türünde yeni bir destek başvurusunda bulunabilmesi için tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olması gerekir.

Kanun kapsamında aldığı destek nedeniyle haklarında 6183 sayılı Kanuna göre yasal takip başlatılan borçlu ve kefiller, borcun tamamı tahsil edilmeden Kanunda yer alan desteklerden faydalanamaz.

* Başvuru belgeleri incelenip kabul edildikten sonra sistem tarafından üretilecek olan Başvuru Belgesinin ıslak imzalı olarak ivedilikle Sinema Genel Müdürlüğü'ne gönderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde başvurunuz kurul gündemine alınmayacaktır.

Başvuru yapmak için tıklayınız...
Proje Geliştirme Desteği Başvuru Belgeleri


Başvuru süreci ile ilgili  sgmteknikdestek@ktb.gov.tr  adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.


Proje Geliştirme Desteği Sözleşme ve Ödeme işlemlerine ilişkin istenen belgelere aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.
Proje Geliştirme Desteği Sözleşme ve Ödeme Belgeleri