SİNEMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Dağıtım ve Tanıtım Desteği

Başvurular yapımcı şirket tarafından yapılır.

Bu destek;

Bakanlıktan daha önce destek alan sinema filmlerinin yurt dışı tanıtım, dağıtım ve gösterim;

Bakanlıktan destek almamış sinema filmlerinin yurt içi ve yurt dışı tanıtım, dağıtım ve gösterim

aşamaları için verilir. 

Aynı başvuru döneminde bu destek türünde birden fazla destek başvurusu yapılamaz.

Daha önce aynı destek türünde iki defa desteklenmesi uygun bulunmamış projeler için yapılan destek başvuruları Kurul gündemine alınmaz.

Başvuru sahibi aynı yıl içerisinde birden fazla projesi için destek alamaz. 

Filmin ortak yapım olması durumunda, yerli yapımcının büyük ortak olması gerekir.

Daha önce bu türde destek alan yapımcı şirketin, bu destek türünde yeni bir destek başvurusunda bulunabilmesi için tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olması gerekir.

Destek alan, filmin yurt içi veya yurt dışı sinema salonu gösterimini yapmakla yükümlüdür.

Kanun kapsamında aldığı destek nedeniyle haklarında 6183 sayılı Kanuna göre yasal takip başlatılan borçlu ve kefiller, borcun tamamı tahsil edilmeden Kanunda yer alan desteklerden faydalanamaz.

* Başvuru belgeleri incelenip kabul edildikten sonra sistem tarafından üretilecek olan Başvuru Belgesinin ıslak imzalı olarak ivedilikle Sinema Genel Müdürlüğü'ne gönderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde başvurunuz kurul gündemine alınmayacaktır.


Başvuru yapmak için tıklayınız...

Dağıtım ve Tanıtım Desteği Başvuru BelgeleriBaşvuru süreci ile ilgili   sgmteknikdestek@ktb.gov.tr  adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Dağıtım ve Tanıtım Desteği Sözleşme ve Ödeme işlemlerine ilişkin istenen belgelere aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Dağıtım ve Tanıtım Desteği Sözleşme ve Ödeme Belgeleri