SİNEMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Çekim Sonrası Desteği

Başvurular yapımcı şirket tarafından yapılır.

Aynı başvuru döneminde bu destek türünde birden fazla destek başvurusu yapılamaz.

Daha önce aynı destek türünde iki defa desteklenmesi uygun bulunmamış projeler için yapılan destek başvuruları Kurul gündemine alınmaz.

Başvuru sahibi aynı yıl içerisinde birden fazla projesi için destek alamaz. 

Filmin ortak yapım olması durumunda, yerli yapımcının büyük ortak olması gerekir.

Yapımcının bu destek türünde yeni bir destek başvurusunda bulunabilmesi için tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olması gerekir.

Destek alan, filmin sinema salonu gösterimini yapmakla yükümlüdür.

Kanun kapsamında aldığı destek nedeniyle haklarında 6183 sayılı Kanuna göre yasal takip başlatılan borçlu ve kefiller, borcun tamamı tahsil edilmeden Kanunda yer alan desteklerden faydalanamaz.

* Başvuru belgeleri incelenip kabul edildikten sonra sistem tarafından üretilecek olan Başvuru Belgesinin ıslak imzalı olarak ivedilikle Sinema Genel Müdürlüğü'ne gönderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde başvurunuz kurul gündemine alınmayacaktır.


Başvuru yapmak için tıklayınız...
Çekim Sonrası Desteği Başvuru Belgeleri
Başvuru süreci ile ilgili   sgmteknikdestek@ktb.gov.tr adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.Çekim Sonrası Desteği Sözleşme ve Ödeme işlemlerine ilişkin istenen belgelere aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Çekim Sonrası Desteği Sözleşme ve Ödeme Belgeleri