SİNEMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Çekim Sonrası Desteği

Başvurular yapımcı şirket tarafından yapılır.

Aynı başvuru döneminde bu destek türünde birden fazla destek başvurusu yapılamaz.

Daha önce bu destek türünde iki defa desteklenmesi uygun bulunmamış projeler için yapılan destek başvuruları Kurul gündemine alınmaz.

Başvuru sahibi aynı yıl içerisinde birden fazla projesi için destek alamaz. 

Filmin ortak yapım olması durumunda, yerli yapımcının büyük ortak olması gerekir.

Yapımcının bu destek türünde yeni bir destek başvurusunda bulunabilmesi için tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olması gerekir.

Destek alan, filmin sinema salonu gösterimini yapmakla yükümlüdür.

Kanun kapsamında aldığı destek nedeniyle haklarında 6183 sayılı Kanuna göre yasal takip başlatılan borçlu ve kefiller, borcun tamamı tahsil edilmeden Kanunda yer alan desteklerden faydalanamaz.

* Çekim Sonrası Desteği başvuruları aşağıda yer alan "Başvuru Formu" ve "Başvuru Belgeleri"nin Sinema Genel Müdürlüğü'ne posta yoluyla veya elden teslim edilmesi suretiyle yapılır.
* Başvuru Formunu imzalamadan önce lütfen Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni'ni okuyunuz.Çekim Sonrası Desteği Başvuru Formu
Çekim Sonrası Desteği Başvuru Belgeleri
Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma MetniBaşvuru süreci ile ilgili  312 470 65 90 telefon numarasından ya da teknikdestek@sinema.gov.tr adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.Çekim Sonrası Desteği Sözleşme ve Ödeme işlemlerine ilişkin istenen belgelere aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Çekim Sonrası Desteği Sözleşme ve Ödeme Belgeleri