SİNEMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ortak Yapım Belgesi

Ortak Yapım Belgesi İçin Başvuru


Ortak yapım haklarının onaylanması için yapılacak başvuru dosyaları çekimlerin başlamasından en az iki ay önce Sinema Genel Müdürlüğüne teslim edilmelidir. Dosyadaki belgeler Türkçe olmalıdır.

Başvuru dosyasında bulunması gereken belgeler aşağıda belirtilmektedir.

  1. Sinopsis (en az 1 sayfa, en fazla 2 sayfa)
  2. Tretman (en az 10 sayfa, en fazla 15 sayfa)
  3. Senaryonun tam metni
  4. Ortak yapımcılar arasında imzalanan, gelirlerin ve pazarların ortak yapımcılar arasındaki dağılımına ilişkin maddeler ile tarafların sanatsal ve teknik katkı paylarını da içeren ortak yapım sözleşmesi
  5. Ortak yapımı gerçekleştirecek olan teknik ve sanatsal kadronun listesi
  6. Yapımcının özgeçmişi
  7. Yapıtın ticari amaçlı kullanımı için telif haklarının alınmış olduğuna dair bir belge
  8. Ayrıntılı bir bütçe ve finansman planı
  9. Sinematografik eserin yapım takvimi
  10. Oyuncuların rol dağılım listesi

Not: Başvurularda, 12.08.2005 tarih ve 25904 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Sinematografik Ortak Yapımlar ve Türkiye´de Ticari Amaçlı Film Çekmek İsteyen Yerli Yapımcılar Hakkında Yönetmelik”te yer alan hususlara titizlikle uyulması gerekmektedir.