SİNEMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Senaryo ve Diyalog Yazımı Desteği

Başvurular senaryo ve diyalog yazarı tarafından yapılır.

Aynı başvuru döneminde bu destek türünde birden fazla destek başvurusu yapılamaz.

Daha önce aynı destek türünde iki defa desteklenmesi uygun bulunmamış projeler için yapılan destek başvuruları Kurul gündemine alınmaz.

Bakanlıktan daha önce destek alanlar, söz konusu projelerini tamamlayıp teslim etmeden, aynı kategoride ikinci kez destek başvurusunda bulunamazlar.

İki defa senaryo ve diyalog yazım desteği alanların aynı destek türünde tekrar başvuruda bulunabilmeleri için destek alan projelerden en az birinin filme çekilmiş olması gerekir.

Daha önce bu türde destek alan senaryo ve diyalog yazarının, bu destek türünde yeni bir destek başvurusunda bulunabilmesi için tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olması gerekir.

Kanun kapsamında aldığı destek nedeniyle haklarında 6183 sayılı Kanuna göre yasal takip başlatılan borçlu ve kefiller, borcun tamamı tahsil edilmeden Kanunda yer alan desteklerden faydalanamaz.

* Başvuru belgeleri incelenip kabul edildikten sonra sistem tarafından üretilecek olan Başvuru Belgesinin ıslak imzalı olarak ivedilikle Sinema Genel Müdürlüğü'ne gönderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde başvurunuz kurul gündemine alınmayacaktır.


Başvuru yapmak için tıklayınız...
Senaryo ve Diyalog Yazımı Desteği Başvuru Belgeleri


Başvuru süreci ile ilgili  sgmteknikdestek@ktb.gov.tr  adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.


Senaryo ve Diyalog Yazımı Desteği Sözleşme ve Ödeme işlemlerine ilişkin istenen belgelere aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.
Senaryo ve Diyalog Yazımı Desteği Sözleşme ve Ödeme Belgeleri