SİNEMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yabancı Film Yapım Desteği

Başvurular yerli ortak yapımcı ya da hizmet sağlayan yerli yapımcı şirket tarafından yapılır.

Yerli ortak yapımcı ya da hizmet sağlayan yerli yapımcı, filmin yabancı yapımcısı ile ortak yapım ya da yapım hizmeti sözleşmesi imzalamış olmalıdır.

Yerli ortak yapımcı ya da hizmet sağlayan yerli yapımcı; son beş yıl içerisinde sinema salonu, kablo, uydu, karasal ve internet ortamlarından birinde gösterilen en az iki uzun metrajlı sinema filminin ya da en az bir sezonluk dizi filmin yapımcılığını ya da ortak yapımcılığını gerçekleştirmiş ya da bu yapımlara yapım hizmeti sağlamış olmalıdır.

Destek başvurusunun değerlendirmeye alınabilmesi için kültürel içerik, ülke vatandaşlarının yapım süreçlerine katkısı, ülke içinde kullanılan mal ve hizmetler gibi hususların yer aldığı yeterlilik testinden asgari puanın alınması zorunludur. (100 puan üzerinden en az 50 puan alınmalıdır.)

Destek tutarı, ülke içinde harcanan ve Bakanlıkça kabul edilen tutarın %30’unu aşamaz.

Ülke içinde harcanan tutarın, başvuru dosyasında Bakanlığa bildirilen tahmini harcama tutarını aşması durumunda destek tutarı, Bakanlığa bildirilen tahmini harcama tutarı esas alınarak hesaplanır.

Türlere göre Türkiye’de harcanması gereken en az tutarlar aşağıdaki gibidir.

Tür

En Az Tutar

Uzun Metraj

20 milyon TL

Belgesel

4 milyon TL

Dizi (bölüm başına)

4 milyon TL

 

Filmin ortak yapım olması durumunda, Türkiye içinde yapılan harcamalar yabancı yapımcıların ortaklık oranına göre hesaplanır.

Desteklenen yapımın ticari amaçla sinema salonu, kablo, uydu, karasal ve internet ortamlarından en az birinde yurtdışı gösterimi zorunludur.

Destek; destek alınan tutar kadar fatura ve yeminli mali müşavir raporunun teslimi ile sözleşmede belirtilen diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sonra tek seferde ödenir.

Bu destek türünden faydalananlar, aynı proje için ortak yapım desteğinden faydalanamazlar.

* Başvuru belgeleri incelenip kabul edildikten sonra sistem tarafından üretilecek olan Başvuru Belgesinin ıslak imzalı olarak ivedilikle Sinema Genel Müdürlüğü'ne gönderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde başvurunuz kurul gündemine alınmayacaktır.


Başvuru yapmak için tıklayınız....

 Yeterlilik Testi

Yabancı Film Yapım Desteği Başvuru Belgeleri


Başvuru süreci ile ilgili  sgmteknikdestek@ktb.gov.tr  adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.