SİNEMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ortak Yapım Desteği

Başvurular yerli ortak yapımcı şirket tarafından yapılır.

Yerli yapımcının küçük ortak olması gerekir. İki taraflı ortak yapımlarda yerli yapımcının asgari finansal katkı payı projenin toplam yapım maliyetinin %10’undan, çok taraflı ortak yapımlarda %5’inden az olamaz.

Destek tutarının en az %50’sinin ülke sınırları içinde harcanması zorunludur.

Aynı başvuru döneminde bu destek türünde birden fazla destek başvurusu yapılamaz.

Daha önce aynı destek türünde iki defa desteklenmesi uygun bulunmamış projeler için yapılan destek başvuruları Kurul gündemine alınmaz.

Başvuru sahibi aynı yıl içerisinde birden fazla projesi için destek alamaz. 

Yapımcının bu destek türünde yeni bir destek başvurusunda bulunabilmesi için projesini tamamlamış, senaryoya veya yaklaşım metnine uygun film kopyasının İnceleme ve Kabul Komisyonunca kabul edilmiş olması ve yeminli mali müşavir raporunun Genel Müdürlükçe uygun bulunmuş olması gerekir.

Destek alan, filmin sinema salonu gösterimini yapmakla yükümlüdür.

Kanun kapsamında aldığı destek nedeniyle haklarında 6183 sayılı Kanuna göre yasal takip başlatılan borçlu ve kefiller, borcun tamamı tahsil edilmeden Kanunda yer alan desteklerden faydalanamaz.

* Başvuru belgeleri incelenip kabul edildikten sonra sistem tarafından üretilecek olan Başvuru Belgesinin ıslak imzalı olarak ivedilikle Sinema Genel Müdürlüğü'ne gönderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde başvurunuz kurul gündemine alınmayacaktır.

Başvuru yapmak için tıklayınız...

Ortak Yapım Desteği Başvuru BelgeleriBaşvuru süreci ile ilgili  sgmteknikdestek@ktb.gov.tr  adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.


Ortak Yapım Desteği Sözleşme ve Ödeme işlemlerine ilişkin istenen belgelere aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.
Ortak Yapım Desteği Sözleşme ve Ödeme Belgeleri