SİNEMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

 
Sinema Genel Müdürlüğü Kamu Hizmet Standartları Tablosu; etkin, verimli, hesap verebilir, vatandaş beyanına güvenen ve şeffaf bir kamu yönetimi oluşturmak; kamu hizmetlerinin hızlı, kaliteli, basitleştirilmiş ve düşük maliyetli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak üzere, idarelerin uyması gereken usul ve esasları düzenlemek amacı ile düzenlenen “Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” kapsamında oluşturulmuştur.
Genel Müdürlüğümüze ait Kamu Hizmet Standartları Tablosuna aşağıdaki linkte erişebilirsiniz.