SİNEMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Sinema Destek Başvuruları Hakkında

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 5224 Sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında 2024 yılında verilecek destekler için son başvuru ve değerlendirme toplantı tarihleri belirlenmiştir.

Proje Geliştirme Desteği, Animasyon Film Yapım Desteği, Kısa Film Yapım Desteği, Senaryo ve Diyalog Yazımı Desteği türleri için 06 Kasım 2023 tarihi saat 18:00’a kadar yapılacak başvurular 2024 yılı Nisan ayı içerisinde tek dönemde değerlendirilecektir.

Yerli Film Gösterim Desteği türü için 25 Aralık 2023 tarihi saat 18:00’a kadar yapılacak başvurular 2024 yılı Nisan ayı içerisinde tek dönemde değerlendirilecektir.

Belgesel Film Yapım Desteği türü için 25 Aralık 2023 tarihi saat 18:00’a kadar yapılacak başvurular 2024 yılı Nisan ayı içerisinde tek dönemde değerlendirilecektir.

İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım Desteği, Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım Desteği, Dağıtım ve Tanıtım Desteği, Ortak Yapım Desteği, Çekim Sonrası Desteği türleri için 25 Aralık 2023 tarihi saat 18:00’a kadar yapılacak başvurular 2024 yılı Mayıs ayı içerisinde; 26 Aralık 2023 – 01 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak başvurular 2024 yılı Eylül ayı içerisinde değerlendirilecektir.

Başvuruların Destekleme Kurulu gündemine alınabilmesi için son başvuru günü saat 18.00’a kadar E-Devlet üzerinden tamamlanması gerekmektedir. Başvuru koşulları ve başvuru belgelerine sinema.ktb.gov.tr bağlantı adresinden ulaşılabilir.