SİNEMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Sinema Destek Başvuruları Hakkında

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 5224 Sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında 2025 yılında verilecek destekler için son başvuru ve değerlendirme toplantı tarihleri aşağıda belirtilmiştir.

2025 destek tarihleri.jpg


  • Başvuruların Destekleme Kurulu gündemine alınabilmesi için son başvuru günü saat 18.00’e kadar E-Devlet üzerinden tamamlanması gerekmektedir.
  • Başvuru sahipleri, aynı yıl içerisinde birden fazla projeleri için destek alamazlar.
  • Yıl içinde iki dönem yapılan kurullarda; ilk kurulda desteklenmesi uygun bulunmayan projeler için ikinci kurula başvuru yapılamaz.
  • Başvuru koşulları ve başvuru belgelerine sinema.ktb.gov.tr bağlantı adresinden ulaşılabilir.